Nabízíme

Programy pro děti

Nabízíme pestrý program pro děti. Nedělní pohádková představení patří dětem a po skončení máme pro naše nejmenší připravené doprovodné dílničky – ať už hudební, divadelní, kouzelnické či kuchařské, pokaždé jsou jiné. Jelikož úzce spolupracujeme s Galerií Šantovka, zavítá k nám často i Šantík a děti si s ním užijí spoustu legrace.


Představení pro školy

Školám a školkám nabízíme program dopoledních představení. Program je sestavený na celý školní rok. Každá škola/školka si může z nabízených představení vybrat program, který ji osloví i v průběhu školního roku. Kromě příznivé ceny vstupného od 60,- Kč vás jistě potěší i náš věrnostní systém. Pedagogové samozřejmě vstupné neplatí.


Partnerství pro firmy

Firmám a podnikatelům nabízíme participaci na večerním divadelním představení Divadla na Šantovce. Prezentace partnera proběhne v rámci mediální a reklamní kampaně, která se uskuteční zhruba v měsíčním až dvouměsíčním předstihu před konáním daného divadelního představení.